Přeložit Tuto Stránku

Projekční kancelář ROINEX  ...less is more

 

Jsme malá projekční kancelář ROINEX

Přijímací kancelář :

Uherské Hradiště

Zabýváme se návrhy a projektováním:

A/Rodinných domů:
klasických
nízkoenergetických
pasivních
B/ Interiérů
C/ Exteriérú
D/Development projekt

Zpracováváme projektovou dokumentaci (PD) v digitální podobě cad-programu 
Návrhy - interiéru a umístění stavby s využitím metod FENG-ŠUEJ
Dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Rozpočty a kalkulace staveb
Realizace formou Engineeringu
Vykonáváme - Stavební (Technický) dozor INVESTORA

Polyfunkční domy

Category Name

Rodinné domy

Category Name

Interiér

Category Name

Exteriér

Category Name

Zahrady

Category Name

Fasády,Konstrukce

Category Name

Jak pracujeme

Již několik let se zabýváme návrhy rodinných domů, návrhy interiérů, návrhy exteriérů a zahrad v programu Realtime Landscaping Pro. Zpracováváme projekty pro dotační tituly Nová Zelená Úsporám a posudky k získání dotace. U jednotlivých projektů zpracováváme vizualizace ve 3D. Výpočty pro návrhy nízkoenergetických nebo pasivních domu zpracováváme programem PHPP. Zpracováváme položkové rozpočty staveb programem "Stavební kalkulace"

Jak na to

Prvořadou informací pro návrh nového nebo rekonstruovaného objektu je jeho funkčnost a k jakému účelu má být objekt navržen nebo upravován

Co očekáváme

Jakou životnost má mít náš objekt,který chceme u novostavby nebo u stavebních úprav, zda-li se má objekt rozšiřovat o novou bytovou jednotku

Kolik na to máme

Jaké jsou finanční možnosti investora a jaká jsou investiční úskalí, která mohou mít vliv pro návrh našeho objektu a následné omezování v komfortu a výběru materiálů

Jak to postavíme

Dalším rozhodnutím investora je, zda-li bude nová nebo rekonstruovaná stavba realizována svépomoci nebo dojde k výběrovému řízení na generálního dodavatele stavby